Návrh novely zákona o DPH od roku 2011


1. boj proti daňový únikům - režim přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění - se bude týkat vyjmenovaných plnění

  • dodání šrotu a odpadu včetně jeho likvidace
  • obchod s povolenkami na emise skleníkových plynů
  • stavební a montážní práce
  • dodání pohonných hmot (benzínu a nafty) od limitu 1 500 litrů na jeden obchodní případ

2. boj proti daňovým únikům - ručení za daň z přidané hodnoty odběratelem - ze zdanitelného plnění v tuzemsku mezi dvěma plátci, která nebyla dodavatelem záměrně odvedena správci daně. Podmínky ručení za DPH budou stanoveny v zákoně.

3. DPH u pohledávek vůči dlužníkům v insolvenčním řízení

4. oprava základu daně a výše daně - opravný daňový doklad

5. dobrovolné zdanění převodu nemovitosti

6. lhůty pro úpravu odpočtu DPH u nemovitostí při změně využití nemovitosti

« zpět na výpis aktualit