Mezi naše partnery patří:

Účetnictví Brno a blízké okolí

za nejnižší ceny!

Již nehledejte a zeptejte se nás

SM-DATA

Vedení účetnictví, daňová evidence a mzdy a personalistika

Jste OSVČ, malá nebo střední firma a nevíte si rady s účetnictvím, daněmi, mzdami? Nemáte na to čas? Nebo Vás to prostě nebaví?

Chcete ušetřit peníze za účetnictví, ale ne na úkor kvality? Chápeme, že se nyní všeobecně šetří a proto Vám nabízíme bezkonkurenčními ceny za naše služby.

Nejlevnější účetnictví - zabezpečíme vzdálenou správu účetnictví – účetnictví on-line - na účetním a ekonomickém software POHODA SQL Premium.

Nevíte, zda jste povinni vést účetnictví (podvojné účetnictví) nebo můžete vést daňovou evidenci (jednoduché účetnictví)? K jakým daním se musíte registrovat ? Kdo je Váš správce daně?

Nemáte čas chodit po úřadech? Zajistíme vše za Vás v rámci služby zastupování.

Na tyto otázky Vám jednoduše odpovíme:

Daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) mohou vést podnikatelé – fyzické osoby – tzv. OSVČ, kteří nejsou zapsaní do Obchodního rejstříku. Povinnost podnikatelů – fyzických osob - být zapsán v Obchodním rejstříku je specifická a vetšina podnikatelů ji nemá a ani mít nebude v průběhu svého podnikání.

Právnické osoby (společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti...), které mají povinnost být zapsáni v Obchodním rejstříku, mají současně povinnost vést účetnictví (podvojné účetnictví).

Registrace k základním daním – jednoduchá odpověď :

 • právnické osoby se registrují k dani z příjmu právnických osob
 • fyzické osoby – podnikatelé – se registrují k dani z příjmu fyzických osob

Registrace k ostatním daním – na to je již specifická odpověď, kterou s Vámi opět jednoduše vyřešíme podle Vašich konkrétních podmínek. Jedná se o případnou registraci jako osoby povinné k dani z přidané hodnoty, silniční dani, dani z nemovitosti apod.

Správce daně je Váš místně příslušny finanční úřad :

 • dle sídla podnikání nebo trvalého bydliště fyzické osoby – podnikatele
 • dle sídla právnické osoby

Veškeré úkony pro Vaši registraci získáte gratis v rámci našich služeb.

Naše účetní firma nabízí klientům komplexní vedení účetnictví (podvojné účetnictví), zpracování daňové evidence pro OSVČ (jednoduché účetnictví) a kompletní vedení mzdové agendy a personalistiky malých organizací do 20-ti zaměstnanců.

Účetní firma je zaměřena na malé a střední firmy (právnické osoby) a drobné podnikatele - OSVČ (fyzické osoby) se sídlem v Brně a blízkém okolí.

Spolupracujeme s jednou z největších auditorských firem na jižní Moravě. Garance odbornosti naší společnosti auditorskou kanceláří.

Vy se soustředíte na Váš podnikatelský záměr a vyděláváte peníze, my se Vám postaráme o veškerou souvisejíci agendu.

Nabídka služeb

 • vedení účetnictví – Zákon o účetnictví č.563/1991 Sb., Zákon o dani z příjmu č. 586/1992 Sb.
 • vedení daňové evidence – Zákon o dani z příjmu č. 586/1992 Sb., § 7b
 • zpracování přiznání k DPH a záznamní povinnosti – Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
 • kompletní vedení mzdové agendy včetně personální agendy
 • zpracování daňových přiznání podle jednotlivých druhů daní
  daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu fyzických osob – Zákon č. 586/1992 Sb.
  daň z přidané hodnoty – Zákon č. 235/2004 Sb.
  silniční daň – Zákon č. 16/1993 Sb.
  daň z nemovitostí – Zákon č. 338/1992 Sb.
  daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí – Zákon č. 357/1992 Sb.
 • rekonstrukce účetnictví za běžná i minulá období
 • zastupování při jednání na úřadech ( finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, jednotlivé zdravotní pojišťovny, statistický úřad, ... )
 • zpracování statistických výkazů v případě, že společnost nebo podnikatel mají tuto povinnost
 • účetní a daňové poradenství
 • sledování termínů splatnosti jednotlivých daní a odvodů a zasílání daňových přiznání a přehledů, zajistíme, že klient vždy dodrží termíny, které stanoví zákon o účetnictví, zákony daňové, finanční i statistické
 • připravíme Vaší společnost na audit, případně dle potřeby zajistíme vypracování auditu – garance auditorskou kanceláří, zajistíme spolupráci naší účetní s auditorem
 • vedení účetnictví v programu POHODA SQL Premium
 • naše zasedací místnost může být místem jednání s Vašími obchodními partnery