Vedení mezd

Mzdová agenda a personalistika pro malé organizace (do 20-ti zaměstnanců )

Upravuje zákoník práce č. 262/2006 Sb. (znění před 1.1.2007 zákoník práce č.65/1965 Sb.), Občanský zákoník č. 40/1964 Sb.

  • kompletní zpracování mezd podle podkladů klienta, jedná se o výpočet časových a hodinových mezd, podílová a úkolová mzda
  • tisk výplatních listin, potvrzení o zdanitelných příjmech, vyúčtování daní a odvodů pojištění
  • nástupy a výstupy zaměstnanců – přihlášky a odhlášky, přehledy pro instituce zdravotního a sociálního pojištění a povinné pojištění zaměstnanců ( Kooperativa ), hromadné oznámení pro zdravotní pojišťovny
  • výpočty náhrad mezd za dočasnou pracovní neschopnost z důvodu nemoci, zaslání podkladů pro výplatu nemocenských dávek na správu sociálního zabezpečení
  • tisk evidenčních listů důchodového zabezpečení
  • tisk mzdového listu
  • roční zúčtování daně z příjmu fyzických osob ( pro zaměstnance )
  • vystavení potvrzení o zaměstnání a ostatní potvrzení pro úřady
  • sestavení přehledů o sražených zálohách na daň z příjmu a srážkové dani
  • zastupování klienta při kontrolách institucí zdravotního a sociálního pojištění