novinky

Středa 29.09.

Návrh novely zákona o daních z příjmů pro rok 2011

Pro rok 2011 se připravuje významná novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu.

Středa 29.09.

Návrh novely zákona o DPH od roku 2011

Návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty pro rok 2011 je hlavně zaměřen na boj proti daňovým únikům ale i na další oblasti.

Čtvrtek 29.04.

Zaměstnanecké benefity - změna zákona o DPH

Sdělení MF ČR k změně § 36 zákona o DPH k zákonu 120/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ( k § 36a - cena obvyklá jáko základ daně u plnění pro osoby v pracovně-právním nebo obdobném vztahu k plátci, zaměstnanecké benefity - č.j. : 18/44 492/2010 ).

 

Pátek 01.01.

Sazby náhrad za používání vozidel, stravné a průměrné ceny PHM

Sazby náhrad za používání vozidel, stravné a průměrné ceny PHM v návaznosti na vyhlášku č. 462/2009 Sb. v souvislosti s § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

Pátek 01.01.

Daň z nemovitostí

Pátek 01.01.

DPH u služeb

Změny v uplatňování DPH u přeshraničních služeb. ke kterým docházín s účinností od 1.1.2010 ve smyslu novel zákona č. 235/2004 Sb., se týkají především pravidel pro stanovení místa plnění, určení osoby povinné přiznat a zaplatit daň a souvisejících administrativních povinností. V praxi budou mít dopad pouze na případy služeb, které jsou poskytovány přeshraničně, tj. mezi členskými státy ( interkomunitární služby ) nebo do/ze třetích zemí.

Pátek 01.01.

Nová sazba DPH

Od 1.1.2010 vstoupily v platnost nové sazby daně z přidané hodnoty. Snížená sazba se zvýšila z 9% na 10% a základní sazba DPH se zvýšila z 19% na 20%.