Sazby náhrad za používání vozidel, stravné a průměrné ceny PHM

Sazby ná hrad za používání vozidel, stravné a průměrné ceny PHM v návaznosti na vyhlášku  v souvislosti s § č. 462/2009 Sb.189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce


§1 Sazba základní náhrady podle § 157 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb.

1. jednostopá vozidla a tříkolky 1,10 Kč / km
2. osobní silníční motorová vozidla 3,90 Kč / km


§2 a §3 Stravné  - za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 :

1. 61,-- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
2. 93,-- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
3. 146,-- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

Za každy kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstanavatelzaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši :

1. 61,-- Kč až 73,-- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
2. 93,-- Kč až 112,-- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
3. 146,-- Kč až 174,-- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin


§4 Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny od 1.1.2010 za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3, věta třetí zákoníku práce činí :

automobilový benzin 91 oktanů     cena 28,50 Kč / litr                                                                                              automobilový benzin 95 oktanů     cena 28,70 Kč / litr                                                                                           automobilový benzin 98 oktanů     cena 30,70 Kč / litr                                                                                              motorová nafta                            cena 27,20 Kč / litr