Přiznání k DPH

Přiznání k dani z přidané hodnoty - vzor č. 16 ( platný od 1.1.2010 ) - podává se do 25-ti dnů po skončení zdaňovacího období měsíčního nebo čtvrtletního.

Souhrnné hlášení se podává s daňovým přiznáním v případě, že plátce uskutečnil dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie osobě registrované k dani v jiném členském státě. Souhrnné hlášení podávají také plátci, kteří poskytují služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 zákona o DPH ( s výjimkou služeb, které jsou v jiném členském státě osvobozeny od daně ) osobě registrované k dani v jiném členském státě, u nichž je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služeb.

Následné souhrnné hlášení se podává do 15-ti dnů od data zjištění chybných údajů, pokud plátce, který souhrnné hlášení podával, zjistí, že v souhrnném hlášení uvedl chybné údaje.

Vrácení DPH dle § 80 Zákona o DPH.

Vrácení DPH dle § 86 Zákona o DPH.