Daň z nemovitostí


Dochází k zdvojnásobení sazeb daně z pozemků uvedených v § 6 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí č. 338/1992 Sb.- tj. zastavěné plochy, nádvoří, stavební pozemky a ostatní plochy. Toto zvýšení se nevztahuje na sazby uvedené v § 6 odst. 1zákona o dani z nemovitostí - tj. pro ornou půdu, chmelnicec, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, lesy a rybníky ( tedy převážně zamědělskou půdu ).

Dochází k zdvojnásobení základních sazeb daně ze staveb s výjimkou staveb sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost uvedených v ust. § 11 odst. 1 písmeno d) bod 3 zákona o dani z nemovitostí.

Poplatníci, kteří podávali přiznání k dani z nemovitostí před 1.1.2010, nemusí podávat nové přiznání za rok 2010, správce daně ( finanční úřad ) je obešle složenkami s  upravenou výší daně z nemovitostí.

« zpět na výpis aktualit